leenovereenkomst

Alles wat je moet weten over een leenovereenkomst

Inhoudsopgave

Je wilt een bepaalde aankoop doen echter je hebt het geld niet. Dat houdt in dat je moet overgaan tot het aangaan van een lening. Een lening houdt in dat je bij een bank of geldverstrekker aanklopt om op basis van het beschikbare inkomen geld te verkrijgen. Dat houdt in dat er een verbintenis wordt gerealiseerd waarmee de lening tot stand kan worden gebracht. Concreet betekent dit:

  • een controle van het beschikbare inkomen welke als het ware het onderpand vormt van de lening;
  • dat er geld wordt verstrekt aan de geldlener onder de voorwaarde dat er rente wordt betaald en aan aflossing wordt gewerkt;
  • het afsluiten van een leenovereenkomst om de onderlinge belangen te concretiseren.

Inhoud leenovereenkomst

Een leenovereenkomst legt de wettelijke verhouding vast tussen de geldlener en –verstrekker. Er wordt daarin aangegeven:

  • hoe hoog het geleende bedrag is;
  • voor hoe lang de leenovereenkomst wordt aangegaan;
  • welk rentetarief er vergoed moet worden;
  • op welke manier wordt afgelost.

Op die manier kan concreet middels het leenovereenkomst worden afgesproken welke uitgangspunten er zijn om tot de lening te komen. Leg ook de lening vast door de leenovereenkomst concreet te maken middels het leenovereenkomst.

Schriftelijk versus mondeling

Het aangaan van een leenovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Het verschil tussen die twee heeft veelal te maken met de hoogte van het leenbedrag. Des te lager het bedrag des te veiliger is het om een mondeling contract aan te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om honderd euro voor een week. Dat ligt anders indien er sprake is van een hoog bedrag. Dan neemt het risico aanzienlijk toe dat er problemen kunnen ontstaan bij een mondelinge afspraak en dus doe je er goed aan om het schriftelijk vast te leggen. Zorg er ook voor dat je een en ander concreet vastlegt door een schriftelijk leenovereenkomst aan te gaan.

Methoden van lenen

Je kunt op verschillende manieren een lening aangaan. Er wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • een langdurige krediet mogelijkheid waarbij men op het gewenste moment kan lenen en afbetalen. In dit geval heeft men middels het doorlopende krediet veel vrijheid binnen de leenovereenkomst;
  • een enkele lening aangaan middels de persoonlijke lening. Er wordt structureel gewerkt aan aflossing;
  • een lening bij een kennis door het afsluiten van een particuliere leenovereenkomst. Let wel dat je het bij een niet gering bedrag altijd schriftelijk laat vastleggen.

Op die manier kun je op een handige manier een lening aangaan bij een geldverstrekker of bank. Bescherm je belangen door het aangaan van een leenovereenkomst.

Video over leenovereenkomst

Geldleenovereenkomst